Buyer Registration Form for HVACR Vietnam/ ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH KHÁCH HÀNG GIAO THƯƠNG VIP TẠI HVACR Vietnam

Thank you for your interest in HVACR Vietnam. 

Cảm ơn Quý vị đã quan tâm đến triển lãm HVACR Việt Nam. 

Please note that successful applicants for the buyer programme will be notified via email.

Vui lòng lưu ý rằng xác nhận đăng ký sẽ được gửi qua email sau khi quý vị điền và gửi form thành công .

Please complete the form below.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký bên dưới.

You may withdraw your consent to receive any of our communications at any time. You understand that your information will be used in accordance with the Privacy Policy.