HVACR Vietnam 2018 @ Hanoi

HVACR Vietnam is coming to HANOI in April 2018 for the first time! Save the date!

CỔNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÃ ĐÓNG!

Vui lòng tải ứng dụng "HVACR Vietnam" trên Google Play và Apple Store để cập nhật thông tin và đăng ký vào ngày 18-20/4/2018. 

Trân trọng cảm ơn,